Katowice, ul. Gawronów 6 (Osiedle Ptasie)
504 275 641
Matleena beauty katowice logo

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SALONU KOSMETYCZNEGO MATLEENA BEAUTY

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w salonie:
ul. Gawronów 6/3 Katowice 40-527;
ul. Barbary 13 Katowice 40-053;

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

Wizyty można umówić:

 • telefonicznie 504275641 / 796192608
 • mailowo: kontakt@matleena.pl
 • poprzez facebooka: Matleena Beauty
 • poprzez instagrama: matleenabeauty_magda.pietrzak
 • aplikację booksy: Matleena Beauty, Matleena Beauty Cudni

§ 1. ŚWIADCZENIE USŁUG:

Usługi świadczone są wykonywane jedynie w naszych salonach, nie dojeżdżamy do klienta.

 1. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, pracownik salonu również może odmówić wykonania usługi.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klient/ka muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych istotnych dla wykonania danego zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach skóry, chorobach alergicznych, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży). W przypadku zatajenia wspomnianych informacji właściciel Salonu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 3. Klient/Klientka zobowiązani są do poinformowania pracowników o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 4. Jeśli pracownicy stwierdzą, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu, bądź jeśli zachowanie klientki będzie niewłaściwe (klient niestosownie się zachowuje, odzywa się obraźliwie, krzyczy, zakłóca spokój w salonie) ma prawo do odmówienia wykonania usługi.
 5. W celu zapewniania bezpieczeństwa oraz ochrony mienia salonu na terenie lokalu zamontowany jest monitoring wizyjny, przechowywany przez okres 2 tygodni.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salonie, natomiast jeśli takowe się znajdą zostają przechowywane na recepcji przez okres 14 dni.
 7. Dzień przed umówioną wizytą nasi klienci dostają SMS-a przypominającego o zaplanowanej wizycie. Jeśli zdarzy się, że nie możecie Państwo dotrzeć(niezależnie od przyczyny), prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź przez inne media w celu odwołania/przesunięcia terminu wizyty. Brak stawienia się na wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania skutkuje koniecznością opłaty manipulacyjnej lub pobraniem zadatku.

§ 2. ZAPISY NA WIZYTY I OPŁATY IM TOWARZYSZĄCE:

1. ZADATEK:
 a) Do zapisów na makijaż permanentny i makijaże okolicznościowe konieczna jest wpłata zadatku w określonej kwocie. Zadatek również wymagany jest przed każdą pierwszą wizytą nowego klienta.
 b) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania wizyty na mniej niż 48 h przed zabiegiem. Jeśli niemożność stawienia się na wizycie jest niezależna od obu stron, np. choroba, co klient musi udokumentować (Art.  394 kodeksu cywilnego) – klient może kwotę z zadatku wykorzystać na inne usługi oferowane przez salon. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy gotówką czy na konto.
2. PRZEDPŁATY/PŁATNOŚCI BOOKSY:
a) Jeśli klient opłaci przedpłatę przez serwis booksy i nie stawi się na wizycie to w przypadku opłacenia wyliczonej sumy procentowo opłata ta zostaje pobrana na poczet wizyty, na której się nie stawiło (traktowane jak zadatek). 
b) Jeśli klient przez serwis booksy opłaci z góry całą wizytę i się na niej nie stawi, to również opłata ta jest pobierana, ale klient ma możliwość umówienia się na tę samą usługę, do tego samego pracownika z 50% rabatem (dotyczy to także karnetów).
3. OPŁATA MANIPULACYJNA:
a) W celu zabezpieczenia salonu przed stratami finansowymi związanymi z częstym odwoływaniem usług przez klientów od stycznia 2023 roku w salonie wprowadzona zostaje opłata manipulacyjna w kwocie 25% od usług, na które klient był zapisany, a które odwołał w danym dniu.
b)
Płatna jest ona z góry przed dokonaniem kolejnego zapisu, osobiście bądź przelewem. Brak takiej wpłaty równoznaczne jest z usunięciem zaplanowanych wizyt.
 c) Wyjątkiem od uiszczenia opłaty jest choroba bądź sytuacja losowa (jak stłuczka itp.) potwierdzona okazaniem do wglądu stosownego dokumentu → zwolnieniem lekarskim, oświadczeniem bądź dokumentem ze zdarzenia np. drogowego.

§ 3. PŁATNOŚCI:

1.W naszych salonach istnieje możliwość płatności gotówką, kartą, a także przez płatności na portalu booksy.com lub przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 25 1050 1243 1000 0097 2833 3791 Matleena Beauty Katowice
2. Ceny zawarte w cenniku i na platformie www.booksy.com nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie w niektórych przypadkach (większy  nakład i  zużytych produktów zależny od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta)

§ 4. RABATY, PROMOCJE:

1. Zniżka urodzinowa (wysyłana w dniu urodzin klienta, jeśli podał tę informacje przy zapisie na pierwszą wizytę)
„10% na makijaż permanentny/kwas hialuronowy lub 30% na pozostałe zabiegi do wykorzystania w ciągu najbliższych 30 dni. „
a) Rabat można wykorzystać RAZ w trakcie trwania 30 dni, obojętnie w której lokalizacji salonu;
b) Usługa musi być WYKONANA w terminie do 30 dni od urodzin, nie ma możliwości przedłużenia czasu na wykorzystanie rabatu niezależnie od przyczyny;
c) Jeśli klient umówi się na wizytę i przeniesie ją niezależnie od przyczyny, rabat nie przechodzi na tę wizytę, jeśli wypadnie ona po upływie 30 dni od daty urodzin.
d) Rabatu nie można przekazać innej osobie;           
2. Promocja Black Friday posiada swój osobny regulamin na czas trwania promocji.
3. Jeśli klient na pierwszej wizycie wypisze z imienia i nazwiska osobę polecającą salon, osoba ta będzie miała przyznany jednorazowy rabat na usługi w wysokości 10 % do zrealizowania w ciągu 3 miesięcy od pierwszej wizyty klienta. Rabatu nie można przekazać innej osobie. Niewykorzystany przepada.
4. Rabaty i promocje w salonie NIE ŁĄCZĄ SIĘ.

§ 5. KARNET NA USŁUGI:

W salonie można wykupić karnet na usługi – każdorazowo płatny z góry.
1. Karnet jest imienny, nie może go wykorzystać inna osoba.
2. KARNET JEST WAŻNY PRZEZ OKRES 6 MSC OD DNIA ZAKUPU, JEDYNIE NA DEPILACJĘ LASEROWĄ JEGO WAŻNOŚC WYNOSI 1 ROK. Po upływie tego czasu niewykorzystane zabiegi przepadają.
3. Przy zakupie serii (od 4 zabiegów wzwyż) obowiązuje rabat 20%, w przypadku depilacji laserowej (wykonywanej w salonie na ul. Gawronów 6) więcej niż jednej partii ciała przysługuje dodatkowy rabat 5%.
4. Endermologia (wykonywana w salonie na ul. Barbary 13) przy zakupie serii od 6 zabiegów wzwyż rabat 15%.
5. Przy zakupie karnetu istotna jest regularność w wykonywaniu zabiegów tak aby mówić o odpowiednim efekcie zabiegowym.
6. Karnetu nie można wykorzystać na usługi cykliczne typu: stylizacja rzęs i brwi czy stylizacja paznokci/pedicure, nie można go spieniężyć ani zakupić za niego kosmetyków. 
7. Jeśli klient nie stawi się na wizycie(bądź odwoła ją w dniu wizyty), która była z góry opłacona poprzez zakupienie karnetu, to kwota jest pobierana w całości za wizytę, a klient ma możliwość umówienia się na tę samą usługę, do tego samego pracownika z 50% rabatem POZA KARNETEM.
8. Jeśli wystąpią medyczne przeciwwskazania do wykonania zabiegu klient za porozumieniem stron i okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego przeciwwskazanie może wykorzystać pozostałą kwotę na inne zabiegi.
9. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za karnet w przypadku rezygnacji z dalszych usług.
10. Jeśli po wykorzystaniu wszystkich zabiegów z karnetu klient chce nadal korzystać z zabiegów regularnie, może kupować dalsze zabiegi w zrabatowanej kwocie.

§ 6. BONY PODARUNKOWE:

 1. Dotyczy on tylko i wyłącznie osoby, na którą jest wypisany (można go przekazać do wykorzystania innej osobie tylko w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań zdrowotnych i po konsultacji z salonem).
 2. Bon można wykorzystać w salonie na określoną kwotę /kosmetyki/usługę bądź kilka usług w zależności od kwoty na jaką opiewa bon.
 3. Bon jest sprzedawany w formie zadatku na usługi do 3 miesięcy od daty wręczenia i ważny od tego dnia przez kolejne 3msc (dokładna data zakończenia ważności bonu znajduje się na bonie i paragonie). Po upływie tego czasu bon/zadatek przepada.
 4. Bonu nie można spieniężyć i decydując się na jego zakup klient jest świadomy, że jeśli minie termin ważności, bonu nie będzie można już wykorzystać w żadnej formie.
 5. Bonu nie można wykorzystać by zapłacić za karnet na usługi.
 6. Przedłużenie bonu jest możliwe tylko i wyłącznie za wcześniejszym porozumieniem stron (minimum 2 tygodnie przed upływem jego ważności, podając konkretną przyczynę, ewentualnie zaświadczenie lekarskie). Jeśli w trakcie ważności bonu nie było możliwości kontaktu z powodów zdrowotnych, konieczne jest okazanie do wglądu zaświadczenia lekarskiego, by przedłużyć ważność bonu.
 7. Z racji długich terminów oczekiwania, prosimy o zapisywanie się z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Bon zakupiony w salonie Matleena Beauty na ul. Gawronów 6/3 można wykorzystać tylko i wyłącznie w salonie na Gawronów 6/3 (nr telefonu: 504275641).
  Analogicznie, bon zakupiony w salonie Matleena Beauty na ul. Barbary 13 można wykorzystać jedynie w salonie na Barbary 13 (nr telefonu: 796192608).
  9. Jeśli klient odwoła/nie stawi się na wizycie w dniu zabiegu, a zabieg miał być opłacany częściowo lub w całości z bonu, konieczna jest, tak jak w przypadku normalnej wizyty uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% od ceny usługi, na którą była umówiona wizyta – możliwe jest potrącenie tej kwoty z bonu, który się posiada.

§ 7. KARTA LOJALNOŚCIOWA:

 1. Karta jest imienna, więc punkty(naklejki) przyznawane są tylko osobie, na którą wypisana jest karta oraz tylko ta osoba może wykorzystać uzbierany rabat.
 2. Punkty przyznawane są za PEŁNOPŁATNĄ wizytę (niezrabatowaną i nie odbywającą się z karnetu), na której klient płaci kwotę od 200zł wzwyż (w salonie na ul. Barbary 13 od 150zł – w obu salonach zbiera się najlejki osobno).
 3. Jeśli klient skorzysta z jakiegokolwiek rabatu, który oferuje salon, to naklejka mu nie przysługuje. Jest ona wydawana tylko przy wizytach pełnopłatnych → rabat albo naklejka.
 4. Punkty przyznawane są tylko i wyłącznie za wykonane usługi, nie wlicza się w to zakupu kosmetyków.
 5. W momencie wykupienia karnetu na usługi przysługuje jednorazowo 1 naklejka bez względu na kwotę na jaką opiewa karnet. Karnet wykupiony na daną liczbę zabiegów sam w sobie jest już zrabatowany, więc nie ma możliwości otrzymywania naklejki za każdym razem, gdy klient przychodzi na pojedynczy zabieg z karnetu.
  RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ!
 6. W przypadku zgubienia karty z naklejkami nie ma możliwości wydania nowej z taką samą liczbą punktów. Klient zaczyna zbieranie punktów od początku.
 7. Jeśli klient zapomni zabrać karty w danym dniu, istnieje możliwość pobrania naklejki z recepcji i samodzielne jej doklejenie, natomiast jeśli klient nie upomni się na wizycie o naklejkę, nie ma możliwości dołożenia jej na kolejnej wizycie.
 8. Karta ważna jest przez rok od momentu otrzymania pierwszej naklejki. Po upływie roku jeśli nie uda się zebrać 10 punktów karta traci ważność i należy pobrać nową kartę na naklejki.
 9. Dopiero po uzbieraniu 10ciu naklejek, kartę można wykorzystać na 11stej wizycie i odebrać rabat na usługi o równowartości jednej naklejki, a więc 200zł na wybraną usługę (analogicznie w salonie na ul. Barbary 13 – 150zł).
  W tym dniu w którym zostaje wykorzystana karta, klient nie dostaje punktu na wizytę.
 10. Czas na wykorzystanie rabatu po zebraniu wszystkich naklejek liczony jest od dnia otrzymania ostatniej naklejki i wynosi 6 MSC.
 11. Kwoty za kartę rabatową nie można spieniężyć ani wybrać na zakupy kosmetyków w salonie.

§ 8. USŁUGI CYKLICZNE:

 1. Klienci którzy chodzą na regularne usługi typu przedłużanie rzęs bądź stylizacja paznokci, powinni przychodzić na usługi w zależności od szybkości wzrostu rzęs czy paznokci. Sugerowany odstęp między stylizacjami uzupełniającymi w przypadku rzęs przedłużanych to 3 tygodnie, bądź 4 tygodnie, jeśli wymiana rzęs naturalnych następuje wolniej. Korekta od 5 tygodni wzwyż kwalifikuje się jako nowe założenie.
  2. Jeśli stylizacja rzęs/paznokci będzie w złym stanie, lub będzie wymagać większych nakładów pracy, stylista/ka ma prawo do odmówienia wykonania usługi lub zmiany ceny umówionej usługi.

§ 9. REKLAMACJE:

Przy każdej usłudze obowiązuje prawo do reklamacji.

 1. Na zareklamowanie usługi jest 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania zabiegu. Podstawą reklamacji jest paragon.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone na piśmie/mailem, a w nim powinny być zawarte dane klienta, termin wizyty, zdjęcie przedstawiające problem z usługą, opis sytuacji, możliwe terminy do zjawienia się na darmowej poprawie zabiegu.
 3. Jeśli reklamacja zostanie przez salon przyjęta strony ustalają termin darmowej poprawy efektu zabiegu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za usługę. Jeśli klient nie chce naprawy zabiegu to jednocześnie odstępuje od prawa do reklamacji.
 4. Jeśli klient wykona jakieś poprawki w usłudze sam lub w innym salonie to odstępuje od prawa do reklamacji.
 5. Reklamacji nie podlegają usługi, których ogólny efekt został wybrany/zaakceptowany przez klienta podczas wykonywania usługi jak np. długość paznokci, kolor paznokci, metoda stylizacji rzęs (np. gdy klientka zdecyduje się na metodę 3-5D, a po czasie stwierdzi że stylizacja ta jest dla niej za mocna) –> w takich przypadkach klient zobowiązany jest do zapłacenia za wykonanie poprawek, jeśli się na takowe umówi.

§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych od momentu ich otrzymania jest salon Matleena Beauty w Katowicach z siedzibą przy ul. Gawronów 6/3.
  Zapis na usługi i wypisanie karty klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nas salon jest:
  a) możliwość zapisu klienta i prowadzenia historii wizyt
  b) możliwość kontaktu telefonicznego/mailowego z klientem
  c) możliwość zapewnienia bezpieczeństwa zabiegu, wyeliminowania przeciwwskazań
  d) w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody
  e) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
  f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
 3. Kategorie danych osobowych:
  W celu zapisu na wizytę konieczne jest podanie danych podstawowych: imienia, nazwiska i numeru telefonu, opcjonalnie data urodzenia i adres e-mail.
  W celu wykonania zabiegów kosmetycznych, makijażu permanentnego, konieczny jest szerszy wywiad z klientem w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa zabiegu – w takim przypadku, klient przedstawia dane wrażliwe (stan zdrowia, przyjmowane leki, używki).
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, aż nie zdecyduje się Pani/Pan na cofnięcie wyrażonej zgody.
  Dane wrażliwe klienta przechowywane są w formie papierowej przez okres 10 lat, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w szafie zamkniętej na klucz, do której dostęp mają jedynie osoby do tego upoważnione.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu.
Dokładamy wszelkich starań aby usługi w naszym salonie były wykonywane na najwyższym poziomie i na najlepszej jakości produktach, jeśli jednak coś wprawi Cię w niepokój, bardzo prosimy o kontakt.
Zachęcamy klientów do wystawiania opinii po odbytych usługach w google, na facebooku oraz przez aplikację booksy.com.

Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu.

Dziękujemy,
Salon Matleena Beauty